FİNANS

BASIN BÜLTENİ-Kayıt dışı Suriyeli ve Türk işletmeler ve çalışanlarının kayıt altına alınmasını destekleyecek ilk Bilgi Merkezi Gaziantep’te açıldı
20/10/2021 18:13:28

Gaziantep’teki ilk Bilgi Merkezi’nin açılış töreni, üst düzey yerel,  ulusal ve uluslararası yetkililerin katılımıyla, Gaziantep Esnaf ve
Sanatkârlar Odaları Birliği binasında yapıldı.

GESOB BİLMER olarak anılan Bilgi Merkezi, birliğin hizmet sunum ve  erişim kapasitesinin güçlendirilmesi yoluyla, kayıt dışı işletmelerin  ve çalışanlarının kayıt altına alınmasını destekleyecek.

Bilgi Merkezi ayrıca, işgücü piyasasını düzenleyen kural ve  düzenlemeler konusunda farkındalıklarını artırmak için esnaf ve  sanatkârlara ve çalışanlarına rehberlik ve danışmanlık hizmeti de  sunuyor. Ayrıca Suriyeli ve Türk çalışanları ve iş arayanları eğitim  ve istihdam olanaklarına yönlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda Geçici
Koruma Altındaki Suriyelilere yönelik çalışma izni başvuru desteği  sağlıyor. Bu sayede Bilgi Merkezi, danışmanların gerçekleştirdiği saha  ziyaretleri yoluyla esnaf ve sanatkârlar ile diyaloğun  güçlendirilmesine katkı yapıyor.

ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan açılış konuşmasında “İnsana yakışır  çalışma koşulları her yerde herkes için önem taşımaktadır.
Ortaklarımızla yakın iş birliği içinde, artan nüfus nedeniyle hizmet  baskısının oluşması ve diğer yanda COVID-19 küresel salgını yüzünden,  ihtiyaçların arttığı her yerde işletmeleri ve işleri destekliyoruz.
Hizmetlerin herkes için erişilebilir olmasını sağlamak ve “olsun da  nasıl olursa olsun” türünden işlerin ve işletmelerin değil, yalnız  insana yakışır işlerin yaratılması ve muhafazası için kurumların  kapasitesini güçlendirmeye devam edeceğiz. Böylelikle, insana yakışır  işler bizlerin onur, huzur, ekonomik kalkınma ve başarı duygusu içinde  yaşamamıza olanak tanıyacaktır” dedi.

Türkiye’nin dünyada en yüksek mülteci nüfusuna sahip ülke olduğunu  hatırlatan KfW Kalkınma Bankası Ülke Direktör Yardımcısı Melih
Çadırcı, “KfW Kalkınma Bankası olarak, Türkiye’deki mülteciler ve ev  sahibi topluluklara yönelik bugüne dek ve halen devam eden projeler  kapsamında yapılan finansal desteğimiz 1 milyar Euro’ya ulaşmıştır.
Projemiz, kurumumuzun en önemli projelerinden biridir ve bugüne dek  önemli katkılarda bulunmuştur. Bilgi farkındalığın artmasını sağlayan  en önemli araçtır. Gaziantep’teki kayıtlı istihdamın artışına katkıda  bulunacak bilgi merkezimiz de hem desteğe ulaşacak işletmeler hem de  kayıtlı istihdamla vergiye ulaşacak devlet kurumları için iki taraflı  fayda sağlayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürü
Sadettin Akyıl, “Ülkemiz, göçün geçiş ülkesiyken, hedef ülkesi haline  gelmiştir. Göç edenlerin en önemli arayışı istihdam ancak kayıt dışı  istihdam önemli bir sorunumuz. Çalışmalarımızda kayıt dışı istihdam  ile mücadele konusunda büyük adımlar attık. Bu bilgi merkezleri  sayesinde yerel işgücünün dengesini gözeterek, hangi sektörlerde  ihtiyaca binaen başvuru yapılması gerektiğini bu bilgi merkezleri  sayesinde doğru bir şekilde yönlendireceğiz” dedi.

GESOB Başkanı Sayın Ömer Küsbeoğlu, “Bugün açılışını yaptığımız bilgi  merkezimiz, çalışmaları ile ilimizde kayıt dışı işletmelere ve  çalışanlara teknik ve mali destek vererek ilimizde tüm kayıt dışılığı  en düşük seviyelere çekmenin gayreti içerisinde olacağız” dedi.

Açılışa katılan Gaziantep Valisi Davut Gül, bilgi merkezinden  yapılacak yönlendirmeler ile işgücü piyasasına desteğin ve kayıt dışı  çalışmayla mücadelenin güçleneceğine vurgu yaptı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Sekreter
Yardımcısı Sinan Özkan da bilgi merkezinin, nitelikli işgücünün  artışına katkı sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Bilgi Merkezi, ILO Türkiye Ofisi tarafından, Gaziantep Esnaf ve
Sanatkarlar Odaları Birliği bünyesinde ve ortaklığında, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü
(UİGM) ile yakın işbirliği ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar
Konfederasyonu (TESK) koordinasyonunda uygulanan “Geçici Koruma
Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İnsana Yakışır İşlerin
Desteklenmesi Projesi” kapsamında kuruldu. Proje, KfW Kalkınma Bankası  aracılığı ile Federal Almanya Cumhuriyeti tarafından finanse ediliyor.

Gaziantep’te açılan BİLMER'e ek olarak, proje kapsamında 2022 yılının  sonuna kadar diğer esnaf ve sanatkârlar odaları birlikleri bünyesinde  dokuz yeni bilgi merkezi daha kurulacak. Kayıt dışı işletmeler için
10.000 kez işgücü piyasası danışmanlığı ve kayıt dışı işletmeler için
2.400 kez kayıtlılığa geçiş danışmanlığı Türkiye'nin birçok ilinde
BİLMER ofisleri aracılığıyla sağlanacak. BİLMER yararlanıcılarının  yüzde 10’u için de kayıtlı istihdama geçişte mali destek ile  sağlanacak.Ayrıntılı bilgi için:

Kıvanç Özvardar Bahar, İletişim Yöneticisi, ILO Türkiye Ofisi,  ozvardar@ilo.org

Mehmet Güller, GESOB Mesleki Eğitim Merkezi Eğitim Müdürü  egitim@gesob.org.tr


Tüm görselleri indirmek için  style=


Bu eposta 'ILO Türkiye Ofisi' adına haberforeks@gmail.com adresine  gönderilmiştir.
'ILO Türkiye Ofisi' ile ilgili ve/veya başka bir marka ile ilgili  basın bülteni veya basın daveti almak istemiyorsanız marka, sektör ve  abonelik ayarları için lütfen tıklayınız. powered by Faselis
CID: nnlhk,4,1729,906678-724050-lambda 1.1
Bu epostayı görüntülemekte zorluk yaşıyorsanız: Lütfen tıklayınız.image.png görüntüleniyor.

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey

Kredi Hesaplama