FİNANS

BASIN BÜLTENİ-"Birlikten Kuvvet Doğar" temalı arama konferansıyla Türkiye'yi, küresel etki yatırımı dünyasına dâhil etmek için önemli bir adım daha atıldı
20/10/2021 18:13:47

Türkiye'yi etki yatırımı alanında dünya sahnesine taşımak için bir  araya gelen lider kurumlar tarafından kurulan Etki Yatırımı Danışma
Kurulu'nun (EYDK), YASED ve PwC işbirliğiyle düzenlediği "Birlikten
Kuvvet Doğar" temalı arama konferansıyla birlikte  Türkiye'yi, hacmi
2,3 trilyon dolar seviyesine ulaşan küresel etki yatırımı dünyasına  dâhil etmek için önemli bir adım daha atıldı.

Veriye dayalı, şeffaf ve kapsayıcı bir yaklaşım benimseyen Etki
Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK), YASED ve PwC desteğiyle etki yatırımı  ekosistemindeki geniş katılımcı ağını bir araya getirmek ve "Bir
Etkinleştirici Olarak EYDK" raporunda EYDK'nın eylem planı ve çalışma  grupları hakkında sunulan içgörü ve önermeleri detaylandırmayı  amacıyla  "Birlikten Kuvvet Doğar" temalı arama konferansını  gerçekleştirdi.

Raporda dört çalışma grubu belirlendi. Bu çalışma grupları 
Türkiye'yi, bölgesinde etki yatırımcılığının merkezi yapacak, küresel  bir iş ve bilgi ağı inşa edecek Etki Ortaklıkları Çalışma Grubu 
Türkiye'nin milli çıkarlarına ve potansiyeline dayanan Sürdürülebilir
Kalkınma ve Politika Çalışma Grubu  özellikle etki ölçümü ve yönetimi  alanında teknik bilgi seviyesini yükseltecek Kapasite Geliştirme
Çalışma Grubu ve uluslararası seviyede farkındalık çalışmalarına yön  verecek Kurumsal İletişim Çalışma Grubu'ndan oluşuyor.

"İçgörüleri, tartışarak detaylandırmayı hedefledik"

Arama konferansıyla ilgili açıklama yapan EYDK Başkanı Şafak
Müderrisgil, "Pozitif ve ölçülebilir sosyal ve çevresel etkiyi,  yatırımların merkezine koyarak finansal getiri elde etmeyi hedefleyen  etki yatırımcılığı alanında, Türkiye'deki çalışmalar Nisan 2019'da  başlamıştır. Kasım 2019 ve Mart 2021'de UNDP tarafından yayımlanan iki  rapor, Nisan 2021'de lider kamu ve özel sektör kurumlarının ve kâr  amacı gütmeyen organizasyonların bir araya gelmesiyle EYDK'nın  kurulması ve 'Bir Etkinleştirici Olarak EYDK' raporunun Eylül 2021'de  yayımlanması önemli dönüm noktaları olmuştur. 'Birlikten Kuvvet Doğar'  temasıyla YASED ve PwC'nin işbirliğiyle düzenlediğimiz arama  konferansıyla, yayınladığımız rapor dahilinde önerilen eylem planı ve  çalışma grupları için oluşturulan içgörüleri, geniş bir katılımcı  ağıyla tartışarak detaylandırmayı hedefledik" dedi.

Konferansta açılış konuşması yapan UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi
Louisa Vinton, "Yılda 7 trilyon ABD dolarına çıktığı tahmin edilen  küresel fon ihtiyacı, yoksulluk, açlık, eşitsizlik ve iklim  değişikliği ile mücadele eden kapsamlı ve küresel Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçlarını gerçekleştirmek için yeterince para bulunmadığına  dair endişelere yol açıyor. Neyse ki etki yatırımcılığı bu açığı  kapatmak için etkili bir yol sunuyor ve UNDP Türkiye'deki özel  sektörün hem dünyayı korumaya hem de insanların yaşam koşullarını  iyileştirmeye ölçülebilir destekte bulunurken getirisi olan  yatırımları da belirlemesine yardımcı oluyor" dedi.

"Konferansın değerlendirmesi kamuoyuyla paylaşılacak"

Etki yatırımının sadece Türkiye için değil, dünya için de yeni bir  kavram olduğunu belirten Müderrisgil, "Küresel olarak, 2,3 trilyon  dolarlık hacme ulaşan etki yatırımı ortamında Türkiye nasıl  konumlanacak, stratejilerini ve politikalarını nasıl belirleyecek,  hangi sektörleri önceliklendirecek, hangi alanlarda kapasite  geliştirecek, ulusal ve uluslararası işbirliği mekanizmalarını nasıl  çalıştıracak sorularına birlikte cevap arayacağız. Arama konferansı   kamu, özel ve kâr amacı gütmeyen sektörlerden gelen üye 34 kurumumuzun  temsilcileriyle birlikte, etki yatırımı ekosisteminin diğer anahtar  paydaşlarına da kulak verecek. Bu konferans aynı zamanda veri  toplamamıza da imkan vereceğinden konferansın değerlendirme ve  sonuçları bir rapor haline getirilip kamuoyuyla paylaşılacağını ayrıca  duyurmak isterim" ifadelerini kullandı.

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 

Kredi Hesaplama