FİNANS

Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul kararları tescil edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
25.12.2020
Genel Kurul Tarihi
19.01.2021
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
18.01.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KADIKÖY
Adres
Caddebostan Mah. Noter Sok. Taşkın Apt. No: 16 D: 2 Kadıköy/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi
2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi,
4 - Dönem içinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine boş kalan yönetim kurulu üyelikleri için yeni üyelerin seçilmesi,
5 - Dilek ve öneriler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
AYH- 2020 OUGK Davet (4).pdf - İlan Metni
EK: 2
AYH- 2020 OUGK-Bilgilendirme Dokümanı FİNAL.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 19.01.2021 Salı günü saat 14:00 da şirket merkezinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiş, gündemde yer alan konular görüşülüp karara bağlanmış, toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

Saygılarımızla.

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
20.10.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
ATLANTİS TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2
ATLANTİS HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirket yönetim kurulumuz, 18.12.2020 tarihinde yeterli nisap oluşmadığı için ertelenen 18.12.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, ayrıca denetimden sorumlu komitenin de görüşü alınarak, şirketimizin 01/01/2020 – 31/12/2020 tarihli hesap döneminde Konsolide Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporlarının denetlenmesi, finansal tabloların bağımsız denetimi faaliyetinin gerçekleştirilmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, SER-BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin belirlenmesine,

2. Keyfiyetin yapılacak ilk genel kurul toplantısında şirketimiz genel kurul onayına sunulmasına,

3. Onayı takip Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil ve ilan ettirilmesine karar verilmesine,

Toplantıya katılanların OY BİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

24.12.2020 tarihinde ilgili yönetim kurulu kararının tescili ve ticaret sicil gazetesi yayımı için gerekli başvurular yapılmıştır.

Saygılarımızla.

Kredi Hesaplama