FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[VESBE, OSMEN]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BISTECHStockMarketTradingSystemAnnouncementAbstract|
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
VESBE.E %742.10526 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 5,997 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

OSMEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0734169 TL Teorik Fiyat: 23,607 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

Kredi Hesaplama