FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|


1) Şirketimizin 27 Ekim 2021  tarihli 22:29  saatinde açıklamış olduğu 30 Eylül 2021  tarihli Konsolide Finansal Tablo ve Dipnotları Hazine Müsteşarlığı'nın ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğleri uyarınca hazırlanmıştır. Şirketimiz Genel Kurulu tarafından onaylanan ve onaylanacak olan yasal finansal tablolaları, Hazine Müsteşarlığı'nın ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğleri uyarınca hazırlanmaktadır. 

  

 

  

2) Açıklamakta  olduğumuz 30 Eylül 2021  tarihli Konsolide Finansal Tablo ve Dipnotları ise Uluslararası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış olup, yalnızca bilgi amaçlıdır. 

Kredi Hesaplama