FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_LawsuitAgainstCompanyOrDevelopmentsInTheLawsuitAgainstCompanyAbstract|
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.11.2014, 12.02.2020, 16.12.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_DateOfLawsuit|
Dava Açılma Tarihi
23.10.2014
oda_NotificationDateOfLawsuitToCompany|
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
19.11.2014
oda_SubjectOfLawsuit|
Davanın Konusu
TTK 191/1'e göre dönüşüm oranı ve ayrılma hakkı kullanım fiyatının gerçeğe uygun ve adil bir şekilde tespiti ve tahsili.
oda_CounterpartiesOfLawsuit|
Karşı Taraf(lar)
İzzettin Aygül, Ali Çalışkan
oda_LawsuitAmount|
Davanın Tutarı
Yoktur.
oda_RatioOfLawsuitAmountToTotalAssetsDisclosedInLatestFinancialStatementsOfEntity|
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
oda_RelavantCourtAndFileNumber|
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/43 Esas
oda_TrialDate|
Davanın Duruşma Tarihi
04.11.2021
oda_Decision|
Alınan Karar
Tüm aktif ve pasifin bir bütün halinde "devir alınması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşen ve tasfiyesiz infisah etmek suretiyle sonra eren Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin, 06.08.2014 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, Gündem'in 5'inci maddesinde görüşülerek onaylanan birleşme kararı ile ilgili olarak görülmekte olan tazminat davasının 04/11/2021 tarihinde görülen duruşmasında önemli bir gelişme olmamış ve bir sonraki duruşma 10/03/2022 tarihine ertelenmiştir.
oda_NextTrialDate|
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
10.03.2022
oda_AmountOfProvisionInFinancialStatementsIfAny|
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yoktur.
oda_EffectToOperationsOfCompany|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Konuya ilişkin olarak, ilgili mevzuat kapsamında kamuya açıklanması gereken gelişmeler olduğu takdirde, ayrıca açıklama yapılacaktır.

Kredi Hesaplama