FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ReportAboutTheUseOfTheFundObtainedOrWillBeObtainedFromCapitalIncreaseAbstract|
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.08.2021
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

BMS ÇELİK HASIR A.Ş. (Şirket) sermaye artırımı nedeniyle elde edeceği halka arz gelirlerinin kullanım yerlerine ilişkin yönetim kurulu raporunu 12 ŞUBAT  2021 tarih ve 2021/02 sayılı yönetim kurulu kararı ile onaylamış ve izahnamede ilan edilmiştir.  Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 No'lu Pay Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca hazırlanmış olup, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içermektedir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca,sermaye artırımından elde edilen fonun izahnamede (İhraççı Bilgi Dökümanı) belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur.Kredi Hesaplama