FİNANS

Özet Bilgi
Şirketimizin 2020 yılı olağan genel kurulunda kabul edilen,esas sözleşmenin 7.maddesinin tadili 12.11.2021 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04.08.2021
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
120.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
360.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)
31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
7
SPK Başvuru Tarihi
04.08.2021
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
31.08.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
05.11.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi?
Kabul edildi
Tescil Tarihi
12.11.2021
Ek Açıklamalar

31.08.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen ve 05.11.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında kabul edilen, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 360.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2025 yılına kadar uzatılması ile ilgili Esas Sözleşmenin 7. maddesinin tadili, 12.11.2021 tarih ve 10450 sayılı T.T.Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir.

Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
ESD TADİL METNİ.pdf

Kredi Hesaplama