FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WinningATenderAbstract|
İhale Süreci / Sonucu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_SubjectOfTender|
İhale Konusu
Pediatrik Tip Hebatit B Aşısı
oda_PartyOpenedTender|
İhaleyi Açan Taraf
Devlet Malzeme Ofisi
oda_BoardDecisionOnBidForTender|
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
oda_OtherPartiesIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
oda_ShareOfTheCompanyIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
oda_DateOfTenderBid|
İhaleye Teklif Verme Tarihi
05/11/2021
oda_EndingUpDateOfTheTender|
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
16/11/2021
oda_TenderResult|
İhale Sonucu
Kazanıldı
oda_TenderValue|
İhale Bedeli
10.000.000 TL
oda_ShareOfCompanyInTenderValue|
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
10.000.000 TL
oda_RatioOfTenderValueCorporateShareAmountToGrossSalesRevenueOnPubliclyDisclosedTheLatestFinancialStatementOfCompany|
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

T.C. Sağlık Bakanlığı İhtiyacı için Devlet Malzeme Ofisi Tarafından açılan Hepatit B Aşısı ihalesi firmamız uhdesinde kalmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla.


Kredi Hesaplama