FİNANS

Özet Bilgi
DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler
JANTS, LUKSK, OYAKC, VAKFN
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu
Sıra No
Satışa Konu Pay Unvanı
Grubu
Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı
Nominal Tutar (TL)*
TAS İşlemi **
Satış Kısıtı **
Pay Satış Bilgi Formu ***
JANTS
1
JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
E
ERGÜN GİRGİN
8.816,550
LUKSK
2
LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
E
SEMİHA KAVAFOĞLU
14.023,567
OYAKC
3
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.
E
LAMİA BALMAN
6.564,140
VAKFN
4
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
E
ALEV BÖLÜKBAŞI
21.067,500
VAKFN
5
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
E
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
22.353,750
VAKFN
6
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
E
HÜSEYİN BAŞ
186.375,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır.
(**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
(***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.

Kredi Hesaplama