FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.11.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 30.09.2021
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Marmara Kurumlar Vergi Dairesi
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
09/11/2021
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

Şirketimizin, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış 01.01.2021 - 30.09.2021 dönemine ait gelir tablosu, geçici vergi beyannamesi ekinde Marmara Kurumlar Vergi Dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla.

Kredi Hesaplama