FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_UnconsolidatedOperatingReviewReportAbstract|
Faaliyet Raporu
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Bulunmamaktadır
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimiz DO & CO Aktiengesellschaft'ın 2021/2022 Mali Yılı 01.04.2021 – 30.09.2021 dönemine ilişkin Faaliyet Raporu Ek'te pdf olarak yer almaktadır.

Kredi Hesaplama