FİNANS

Özet Bilgi
Şirketimiz esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde onaylanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10.08.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
300.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
105.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
275.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
ALMAD, TRAALYAG91A8
105.000.000
170.000.000,000
161,90476
1,00
ALMAD, TRAALYAG91A8
Hamiline
ALMAD(RÜÇHAN), TRRALYG00088
1.754.672,883
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
105.000.000
170.000.000,000
161,90476
1.754.672,883
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullandırılmasından sonra kalan paylar 2(iki) işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbulA.Ş.de oluşacak fiyattan Borsada satılacak.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
07.10.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
05.11.2021
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
19.08.2021
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
01.10.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
11.10.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
08.10.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 18.11.2021 tarihinde yaptığı toplantıda;

Şirketimizin 10.08.2021 tarih, 8/1 sayılı kararı ile, 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 105.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %161,90 oranında 170.000.000 TL artırılarak 275.000.000 TL'sına çıkarılmasına karar verilmiş ve sermaye artırımına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.09.2021 tarih, 50/1427 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

Bu suretle başlatılan sermaye artırımı işlemlerinin incelenmesi sonucunda;

Nakit olarak artırılan 170.000.000 TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilen payların 170.000.000 TL'lik kısmının (tamamının) halka arza ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmesi suretiyle satıldığı,

Sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğleri ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18.maddesinin 7.fıkrası kapsamında tescil ve ilan edilmek üzere 275.000.000 TL çıkarılmış sermayemizi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde onaylanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına,

İş bu kararımız kapsamında gerekli her türlü işlemlerin gerçekleştirilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Altınyağ Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf

Kredi Hesaplama