FİNANS

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi
Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:11/A İç Kapı No:21 34197 Bahçelievler/ İSTANBUL
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Yoktur.

İnternet Adresi
www.ihlashaberajansi.com.tr
Elektronik Posta Adresi
E-posta
kurumsal@iha.com.tr
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:11/A İç Kapı No:21 34197 Bahçelievler/ İSTANBUL
0 212 454 33 33
0 212 454 33 35
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
BETÜL ÜSTÜN
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
19.11.2021
0212 454 39 15
betul.ustun@iha.com.tr
SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSI/ KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI
207250/701721
FERDİ MUSTAFAOĞLU
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM GÖREVLİSİ
19.11.2021
0212 454 39 07
ferdi.mustafaoglu@iha.com.tr
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu

Şirketin ana faaliyet konusu Haber ajanscılığı olup, yurt içi ve yurt dışından her türlü resimli resimsiz haberleri, filmleri, televizyonlara yurt içi ve yurt dışında gazete, mecmua, ajans bayi, gerçek ve tüzel kişilere ve sair müesseselere ve işletmelere bedeli karşılığında satmak kamu araştırmaları, reklam, resimli ve resimsiz roman, klişe, hatırat yazıları, hikâye, günlük aktüalite ile ilgili röportaj, ilan, slayt, afiş, pankart, tercüme, telif, roman ve yazı gibi dökümanların toplanması, tasnifi, değerlendirilmesi, yorumu, dağıtılması, gizlilik derecesine göre muhafaza edilmesi ve arşivde saklanması ile ilgili işleri yapmak, bu maksatla gereken teşkilatı vücuda getirmek, bürolar açmak, bayilik, acentalık ve mümessillikler tesis etmektir.

Şirketin Süresi
Sınırsız
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
PAY
03.11.2021
TÜRKİYE
BORSA İSTANBUL A.Ş.
ANA PAZAR
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu
Nama / Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Para Birimi
Payların Nominal Değeri
Para Birimi
Sermayeye Oranı (%)
İmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği
A
Hamiline
1
TRY
4200000
6,56
Oyda ve Yönetim Kurulu Üyesi Seçiminde İmtiyaz Bulunmaktadır.
İşlem Görmüyor
B
Hamiline
1
TRY
59800000
93,44
Yoktur.
İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
İcrada Görevli Olup Olmadığı
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HAMİT ARVAS
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye
Yönetici
31.03.2021
İcrada Görevli
Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üye ve Genel Müdür
Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Evet
Bağımsız Üye Değil
SAİT EKEN
Erkek
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetici
31.03.2021
İcrada Görevli Değil
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetici
Evet
Bağımsız Üye Değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
ABDULLAH TUĞCU
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
31.03.2021
İcrada Görevli Değil
Yönetim Kurulu Üyesi
Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetici
Evet
Bağımsız Üye Değil
UKAŞE GÜMÜŞER
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Mühendis
31.03.2021
İcrada Görevli Değil
Yönetim Kurulu Üyesi
Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetici
Evet
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
MEHMET İLKER GENÇ
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
31.03.2021
İcrada Görevli Değil
Yoktur
Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği
Evet
Bağımsız Üye
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978597
Değerlendirildi
Hayır
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi
MUSTAFA TANSU
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Danışman
31.03.2021
İcrada Görevli Değil
Yoktur
Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği
Evet
Bağımsız Üye
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978597
Değerlendirildi
Hayır
Denetim Komitesi Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HAMİT ARVAS
Genel Müdür
Yönetici
Genel Müdür
Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
BÜLENT GENÇAY
Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Koordinatör
Yönetici
Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Koordinatör
Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
İRFAN ALTIKARDEŞ
Genel Yayın Koordinatörü
Yönetici
Genel Yayın Koordinatörü
Yoktur
BİLAL KOÇ
İdari İşler Koordinatörü
Yönetici
İdari İşler Koordinatörü
Yoktur
ÖZGÜR YORUL
Operasyon Koordinatörü
Yönetici
Operasyon Koordinatörü
Yoktur
AHMET BURAK VARLIK
Pazarlama Koordinatörü
Yönetici
Pazarlama Koordinatörü
Yoktur
MURAD KASAPOĞLU
Bilgi İşlem Koordinatörü
Yönetici
Bilgi İşlem Koordinatörü
Yoktur

Kredi Hesaplama