FİNANS

Özet Bilgi
Borçlanma Aracı İhracı İçin Karar Alınması ve Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi
22.11.2021
İhraç Tavanı Tutarı
400.000.000
Para Birimi
USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu tarafından; Yurt dışında, halka arz edilmeksizin, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek toplamda azami 400 Milyon ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar, tahvil, bono ve benzeri borçlanma araçlarının ihraçlarının zamanlamasının, tutarının, vadesinin ve faizlerinin belirlenmesi, ilgili sözleşmelerin ve bu sözleşmelere ilişkin sair evrakların tanzim ve düzenlenmesi, satışlarının tamamlanması, yurt dışı borsalara kayıt da dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi ve Bankamızın ihraççı olarak yer alacağı borçlanma araçları ile ilgili olarak BDDK, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer tüm Türk ya da yabancı kurum ve kuruluşlar ile ilgili başvuruların yapılması, izinlerin alınması, yasal formalitelerin yerine getirilmesi de dahil olmak üzere ihraç ile ilgili tüm konularda Genel Müdürlük Makamı'nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama