FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[ISSEN]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Konsorsiyum Lideri olarak görev aldığımız İşbir Sentetik Dokuma San. A.Ş. ("İşbir Sentetik") paylarının ilk halka arzı kapsamında, 5 Kasım 2021 tarihinde KAP'da yayınlanan İzahname'nin 26.5. maddesi uyarınca, İşbir Sentetik paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 30 gün süresince Kurumumuz tarafından İşbir Sentetik paylarına yönelik fiyat istikrarı işlemlerinde bulunulabilecektir.

  

İşbir Sentetik paylarına yönelik gerçekleştirilen fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler sonucunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") tarafından 24 Kasım 2021 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") Duyurusu'nda belirtilen, Kurumumuzun %6,26 oranında İşbir Sentetik pay sahipliği oluşmuştur. Kurumumuz fiyat istikrarı kapsamında aldığı payları kendi adına ve halka arzda payları satılan Satan Ortaklar hesabına almaktadır. Bu itibarla ilgili payların mülkiyeti 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 509.maddesi kapsamında Satan Ortaklar'a aittir.

  

Kurumumuzun gerçekleştirdiği fiyat istikrarı sağlayıcı işlemlere ilişkin detaylı açıklama, Pay Tebliği'nin 11. maddesi uyarınca fiyat istikrarına ilişkin işlemlerin sona erdiği günü takip eden işgünü Kurumumuz tarafından KAP'ta ayrıca yapılacaktır.

  


Saygılarımızla,

Kredi Hesaplama