FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SharesTransactionNotificationAbstract|
Pay Alım Satım Bildirimi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirket ortaklarımızdan; Y.K. Başkanı Mehmet ERDOĞAN 500.000 (Beşyüzbin) adet, Y.K. Başkan Vekili Fatih ERDOĞAN 500.000 (Beşyüzbin) adet ve Y.K. Üyesi Ahmet ERDOĞAN 500.000 (Beşyüzbin) adet olmak üzere 26.11.2021 tarihinde 14,65 ₺ fiyat ile toplamda 1.500.000 (Binbeşyüzbin) toplam nominal tutarlı pay satışı yapmıştır. Bu satış işlemi sonucunda Y.K. Başkanı Mehmet ERDOĞAN ve Y.K. Başkan Vekili Fatih ERDOĞAN 'ın şirketimiz sermayesindeki pay/oy hakları %15 seviyesinin altına düşmüştür.

Satışa ilişkin tablo açıklamamız ektedir.

Kamuoyuna duyurulur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi
Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
26/11/2021
500.000
500.000
3.256.771
2.756.771
% 15,91
% 21,13
% 13,47
% 19,47
26/11/2021
500.000
500.000
3.256.771
2.756.771
% 15,91
% 21,13
% 13,47
% 19,47
26/11/2021
500.000
500.000
3.600.430
3.100.430
% 17,59
% 31,91
% 15,15
% 29,46

Kredi Hesaplama