FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NotificationAboutNewsOrRumoursAbstract|
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Son günlerde ülkemiz finans piyasalarında yaşanan gelişmeler doğrultusunda Şirketimiz ortakları tarafından, gerek Şirketimize yapılan başvurular ve gerekse de değişik sosyal medya mecralarında  yapılan bir kısım yorumlar nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması zarureti doğmuştur.

1.Şirketimiz pay senetlerinin fiyatı piyasa arz ve talebi doğrultusunda ve tamamıyle serbest piyasa şartlarında oluşmaktadır. Fiyat oluşumunda Şirketimizin veya Yönetim Kurulu  Üyelerimizin herhangi bir dahli bulunmamaktadır.

2. Şirketimiz ile ilgili her türlü bilgi akışı, Sermaye Piyasası mevzuatı esasları nazarı dikkate alınarak gerektiği zamanda ve şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla siz değerli ortaklarımız ve kamuoyu ile eş anlı olarak paylaşılmaktadır. Şirketimiz ile ilgili bilgi akışının bahsedilen mecra üzerinden takip edilmesi gerekmektedir.

3. Değişik sosyal mecra ortamlarında Şirketimiz ile ilgili yapılan haber ve yorumlara itibar edilmemesi gerekmektedir.

4. Şirketimiz faaliyetleri hiçbir aksamaya yer verilmeksizin sağlıklı bir şekilde sürdürülmekte olup açıklanan mali tabloların bu hususu tevsik edici durumda olduğunu ifade etmek isteriz.

Kamuoyuna ve değerli paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama