FİNANS

Özet Bilgi
Şirketimizin Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.'ye devrolma suretiyle birleşmesine ilişkin Şirketimiz tarafından yapılan ortaklara inceleme hakkı duyurusu hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09.09.2021
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi
30.06.2021
Devrolunan Şirketin Unvanı
Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.
Borsa İşlem Durumu
Borsa'da İşlem Görmeyen
Devrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı?
Evet
Pay Grup Bilgileri
Pay Değiştirme Oranı
Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu
Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi
Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN No
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZBL00028
0,416
B
Hamiline
B Grubu, OZBAL, TREOZBL00010
0,416
B
Hamiline
Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi
17.06.2021
Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Devrolmaya İlişkin SPK Onay Tarihi
25.11.2021
SPK Başvuru Tarihi
17.06.2021
Ek Açıklamalar

Şirketimizin, Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.'ye devrolmak suretiyle birleşmesi işlemine ilişkin SPK tarafından onaylanan Duyuru Metni yanında, SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, pay sahiplerimizin incelemesine sunulan birleşmeye ilişkin diğer dokümanlar açıklamamız ekinde kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Devrolmaya İlişkin Dökümanlar
EK: 1
Hukukcu Raporu.pdf - Diğer
EK: 2
ÖZBAL FAALIYET RAPORU-2018.pdf - Diğer
EK: 3
Özbal Faaliyet Raporu-2019.pdf - Diğer
EK: 4
Özbal Faaliyet Raporu-2020.pdf - Diğer
EK: 5
Erciyas Çelik Boru 2018 Yılı Faaliyet Raporu.pdf - Diğer

Kredi Hesaplama