FİNANS

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Ali Rıza TÜZÜNGÜVEN
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
01.12.2021
+90 216 336 10 66
yatirimci.iliskileri@anatoliageneworks.com
Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı
204194/700904

Kredi Hesaplama