FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[ATATP]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_AnalystReportAboutThePriceDeterminationReportPreparedByTheIntermediaryInstitutionOfPublicOfferingAbstract|
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
SPK'nın  VII-128.1 nollu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit  Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.

Kredi Hesaplama