FİNANS

Özet Bilgi
TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMI BAŞVURUSU SONUCU HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27.05.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
100.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
20.990.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
46.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFTY00027
104.950
0
B Grubu, MARKA, TREIFTY00019
20.885.050
25.010.000
119,75073
B Grubu, MARKA, TREIFTY00019
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
20.990.000
25.010.000,000
119,15197
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi
Yusuf Irmak , Rüyhan Duralı , Nazım Coşan, İsmail Yılmaz Burak Coşan, Ufuk Kodaman, Anıl Ağcaabat, Engin Üstünyol, İbrahim Özdemir Sema Yazıcı , Yalçın Yılmaz, Sevim Erdem, Eyyüp Bağış, Faruk Gülşen, Yusuf Ayırkan, Muzaffer Ören, Gökhan Akyol, Erdal Yiğit, Seyit Abdurrahman Kırmızıgül, Senem Denizaşan, Arif Vural, Ercan Çakmak, Serkan Özden, Yusuf Düzer, Veysel Malkoç, Vehbi Kıran, Sinan Dalli, Ertan Kocatüfek, Tufan Başal, Hayriye Emekdaş,Fatma Ekşioğlu, Akbaş,Yaşar Kılıç, Abdullah Atakan Karataş, Buğra Çifci, Esra Ör
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
05.04.2021
SPK Başvuru Sonucu
Red
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.12.2021 tarih ve 2021/61 sayılı haftalık bülteninden öğrendiğimiz üzere; Şirketimizin 20.990.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak Borsa Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür çerçevesinde belirlenecek fiyat esas alınmak suretiyle 25.010.000 TL satış bedeli karşılığı belirlenecek nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tahsisli satılacak paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.05.2021 tarih ve 2021/16 sayılı kararı ile yapmış olduğu başvurumuz olumsuz karşılanmıştır.

Şirketimizin 31.12.2021 tarihli finansal tablo ve raporlarının yayınlanmasını takiben sermaye artırımı başvurumuz yenilenecektir.

Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla.

Kredi Hesaplama