FİNANS

Özet Bilgi
Yurtiçinde borçlanma aracı ihraç edilmesi hakkında karar alınması ve SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Evet
Yetkili Organ Karar Tarihi
09.04.2021
İhraç Tavanı Tutarı
500.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi
03.12.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği ve ilgili diğer mevzuat ile Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Borçlanma Senedi, Tahvil ve Benzeri Menkul Kıymet İhracı" başlıklı 7. Maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Mevzuatı başta olmak üzere, ilgili mevzuata uygun olarak gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi ve tamamlanması kaydıyla, Şirketimiz tarafından vadesi en fazla 5 (beş) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 500.000.000 TL (Beş yüz milyon Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde tahvil ve/veya finansman bonosu yapısında borçlanma aracı ihracının/ihraçlarının gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu karar gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu bugün yapılmıştır. Bu açıklamada sözü edilen borçlanma aracı ihracı ile ilgili olarak, ihraç sürecinde farklı ihtimallerin değerlendirilebilmesi ve/veya daha uygun piyasa koşulları oluşuncaya kadar olası öteleme nedenleriyle, konu ile ilgili çalışmalar tamamlanıncaya kadar Şirketimizin ve yatırımcılarımızın meşru çıkarlarının korunması amacıyla, SPK'nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ıncı maddesi kapsamında içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir. Bu açıklama, erteleme sebeplerinin ortadan kalkması üzerine ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapılmaktadır.

Kredi Hesaplama