FİNANS

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD DİBS TÜM
30
BIST-KYD Repo Brüt
20
BIST-KYD ÖSBA Sabit
10
BIST-KYD DİBS 365
40

Kredi Hesaplama