FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[IDEAS]
İlgili Fonlar
[HPF]
Türkçe
oda_SharesTransactionNotificationAbstract|
Pay Alım Satım Bildirimi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

08.12.2021 tarihinde; Hedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (HPF) portföyünde yer alan İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş. (IDEAS) hisselerinin toplamı 30,00 fiyattan 700.000-TL nominal hisse satışı sonucunda %5,00 sınırının altına inmiştir. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

  

Tasarrufçulara ve Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi
Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
08/12/2021
0
700.000
700.000
701.174
1.174
% 7,38
% 3,08
% 0,02
% 0,01

Kredi Hesaplama