FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
Türkçe

oda_FundRulesChangeAbstract|
İç Tüzük (Değişiklik)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 01.04.2021 tarihinde yayınlanan Katılım Esaslı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Genelge'ye uyum kapsamında söz konusu fonların içtüzük, izahname ve tanıtım formlarının ilgili bölümlerinde güncellemeler yapılmıştır. 

Kredi Hesaplama