FİNANS

Özet Bilgi
Kar Payı Ödemesi İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07.12.2021
Kar Payı Avansı Dağıtımı İçin Yetki Verilen Genel Kurul Tarihi
07.01.2022
İlgili Ara Dönem
01.01.2021 / 30.09.2021
Kar Payı Avansı Hak Kullanım Tarihi
14.01.2022 * Payın avans kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih.
Ödeme Tarihi
18.01.2022 * Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
Kayıt Tarihi
17.01.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Para Birimi
TRY
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
GYO kazançları üzerinden KVK 15/3'e göre tevkifat (%0) yapıldığı için KVK geçici/1-1'deki düzenlemeye istinaden, GYO'nun Kar Dağıtımında Vergi Kesintisi ayrıca tevkifat yapılmamaktadır
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi

GYO kazançları üzerinden KVK 15/3'e göre tevkifat (%0) yapıldığı için KVK geçici/1-1'deki düzenlemeye istinaden, GYO'nun Kar Dağıtımında Vergi Kesintisi ayrıca tevkifat yapılmamaktadır

Pay Grup Bilgileri
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Brüt (TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Brüt (%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Hisseye Ödenecek Avans Kar Payı - Net (TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Net (%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBSGZ00011
0,25
25
0
0,2500000
25,00000
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBSGZ00029
0,25
25
0
0,2500000
25,00000
C Grubu, BASGZ, TREBSGZ00037
0,25
25
0
0,2500000
25,00000

KAR PAYI AVANSI DAĞITIM TABLOSU
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2021 / 30.09.2021 Dönemi Kar Payı Avansı Dağıtım Tablosu (TL)
1.Dönem Kârı
411.838.278
2.Vergiler ( - )
0
3.Net Dönem Kârı
411.838.278
4.Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
5.Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
6.NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI
411.838.278
7.Esas Sözleşmeye Göre Ayrılması Gereken Yedek Akçe (-)
0
8.İmtiyazlı Pay Sahipleri İçin Ayrılan Tutar (-)
0
9.KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMINA ESAS TEŞKİL EDEN TUTAR
411.838.278
10.Dağıtılacak Kâr Payı Avansı Tutarı
175.000.000
11. Daha Önceki Ara Dönemlerde Dağıtılan Kâr Payı Avansı Tutarı (-)
0
12.Genel Kanuni Yedek Akçe
14.000.000
13.AVANS DAĞITIMINDAN SONRA KALAN NET ARA DÖNEM KARI
222.838.278
Ek Açıklamalar

07.01.2022 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülüp karara bağlanmak üzere 07/12/2021 tarihinde 2021/28 numaralı Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
KÂR PAYI AVANSI DAĞITIM TABLOSU.pdf

Kredi Hesaplama