FİNANS

Özet Bilgi
Sermaye Artırımı Başvurusu Sonucu Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13.09.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
300.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
60.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
300.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEUYM00020
600.000
2.400.000,000
400,00000
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEUYM00020
Nâma
B Grubu, EUHOL, TREEUYM00012
59.400.000
237.600.000,000
400,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, EUHOL, TREEUYM00012
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
60.000.000
240.000.000,000
400,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
YOKTUR
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
20.09.2021
SPK Başvuru Sonucu
Red
Ek Açıklamalar

Şirketimizin bedelli sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurul'una yapmış olduğu başvuru talebi, 8 Aralık 2021 tarih ve 2021/62 sayılı SPK Bülteni'nden edindiğimiz bilgiye istinaden olumsuz karşılanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
EURO Holding - İzahname-2.pdf

Kredi Hesaplama