FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuzun 15.12.2021 tarih ve 2021/40 nolu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (II-17.1.a) ile getirilen Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum ve Şirket'in çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) çerçevesinde oluşturulan ve ekte yer alan;

- Sürdürülebilirlik Politikası,

- Sürdürülebilirlik Komitesinin Görev ve Çalışma Esasları,

- Sürdürülebilirlik Komitesi ve çalışma grupları

oy birliği ile kabul edilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kredi Hesaplama