FİNANS

Özet Bilgi
DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler
AYES, BALAT, BERA, MERIT, PRKAB
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu
Sıra No
Satışa Konu Pay Unvanı
Grubu
Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı
Nominal Tutar (TL)*
TAS İşlemi **
Satış Kısıtı **
Pay Satış Bilgi Formu ***
AYES
1
AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.
E
BAHAR BAYER
187,450
AYES
2
AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.
E
MUSA COŞKUNER
8.820,900
BALAT
3
BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
E
CENGİZ YILDIRIM
11.760,000
BERA
4
BERA HOLDİNG A.Ş.
E
ABDULLAH ÖZCAN
8.160,000
BERA
5
BERA HOLDİNG A.Ş.
E
OSMAN CANDAŞ İYİCAN
2.240,000
BERA
6
BERA HOLDİNG A.Ş.
E
OSMAN ÖZDEMİR
27.640,000
BERA
7
BERA HOLDİNG A.Ş.
E
TACIM COŞGUN
18.920,000
BERA
8
BERA HOLDİNG A.Ş.
E
TUNCER DAMLAMAÇ
9.880,000
MERIT
9
MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.
E
MEHMET AKİF EKMEKÇİ
634,500
PRKAB
10
TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
E
ABDULLAH AYTEKİN
440,000
PRKAB
11
TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
E
ABDULLAH AYTEKİN
4.020,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır.
(**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
(***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.

Kredi Hesaplama