FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[EPLAS]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SharesTransactionNotificationAbstract|
Pay Alım Satım Bildirimi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.12.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Sayılı Tebliği'nin 11. maddesi uyarınca yapılan açıklamadır. 

Şirketimizin sahip olduğu ve Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. şirket sermayesindeki 582.000 adet borsada işlem görmeyen statüdeki pay, 26,70 TL fiyattan borsa dışında satılmıştır.

Fon girişi sağlamak amacıyla yapılan bu işlem sonrasında Şirketimizin, Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ndeki payları 17.12.2021 tarihi itibariyle 4.043.070,38 TL nominal tutar ile %20,22 olmuştur.

Saygılarımızla.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi
Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
17/12/2021
-582.000
582.000
4.625.070,38
4.043.070,38
% 23,13
% 23,13
% 20,22
% 20,22

Kredi Hesaplama