FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu 20/12/2021 tarihinde yapılan toplantısında İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş One Life Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na (Sermaye Piyasası Kurulu'nun Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4) uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.08.2021 tarih ve E-12233903-320.01.01-10046 sayılı izin yazısı ile ihraç belgesi onaylanan) 1.500.000,00 USD tutarında iştirak etme kararı almıştır. 

Fon'un süresi, İlk Kapanış'tan itibaren 8 (sekiz) yıl olup, bu sürenin son 3 (üç) yılı tasfiye dönemidir.

Fon'un Yatırım Komitesi Yönetici (İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.) tarafından belirlenen dört (4) üye ile A grubu Katılma Payı Sahibi tarafından belirlenen bir (1) üye olmak üzere en fazla beş (5) üyeden oluşabilir. Fon'da A Grubu Katılım Payı yalnızca GEN'e tahsis edilmiş olup, GEN'in Yatırım Komitesi'nin bir (1) üyesini belirleme ve belirlediği üyeyi dilediği zaman değiştirme hakkı vardır.

Fon'un yatırım stratejisine ve amacı: Fon ağırlıklı olarak Türkiye'nin beş yıllık sağlık yatırım stratejilerine uygun alanlar olan farmakoloji, biyomateryaller, farmalojistik, medikal cihazlar ve sağlığa entegre sanal gerçeklik teknolojilerine yatırım yapar. Desteklenen girişimler kurumsal şirketlere hizmet edebilecek ürünlere sahip, fikir ve deneme ürün (proof of concept) aşamalarını geçmiş girişimlerdir.  Yatırım değerlendirme süreçleri sağlık teknolojilerinde fikri hakları sayesinde büyüme potansiyeli yüksek olan adaylara yoğunlaşır. Ayrıca ölçeklenme aşamasına (scale up) gelmiş, gelir elde etmeye başlamış ve yurtiçi ve yurtdışı büyüme olanaklarınına sahip olan, yurtiçi ve yurtdışı büyüme olanaklarını araştıran, fikri hak/know how konusunda bilinçli yol izlemiş, yönetsel destek ve mentorluk süreçlerinde uyumlu çalışabilecek takımlara sahip girişimler hedeflenir. 

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.


Kredi Hesaplama