FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.06.2021
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin esas sözleşmesindeki "Şirket Unvanı" başlıklı 3.madde değişikliği, 24/12/2021 tarih 10480 nolu Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olup değişikliğin yer aldığı esas sözleşmemiz ektedir.Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3
24/12/2021
24/12/2021
10480

Kredi Hesaplama