FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25/11/2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

25.11.2021 tarihli Özel Durum Açıklamasında (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979611) duyurduğumuz üretim tesisimizin kapasite artırımı projesine ilişkin başlayan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci tamamlanmış olup, Ankara Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından "ÇED Gerekli Değildir" kararı verilmiştir.

Bu çerçevede proje çalışmaları devam edecek, projeye ilişkin önemli gelişmeler faaliyet raporları ve özel durum açıklamaları vasıtasıyla yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Kredi Hesaplama