FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Rauf Mollaoğlu başkanlığında toplanıp aşağıdaki kararı almıştır

  

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi", "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi" oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulamaması durumunda, kurumsal yönetim komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve Kamuyu Aydınlatma Platformu "KAP" ta açıklanır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde;

  

Şirketimiz Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına, aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir.

  

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç kişiden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ünal GÖKMEN'in Başkan olarak ve Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Rauf Mollaoğlu'nun Üye olarak, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn.Gökhan MAYİL'in Üye olarak seçilmesine,         

  

Denetim Komitesi'nin iki kişiden oluşmasına, Denetim Komitesi Üyeliklerine Bağımsız Üyeler olarak Yönetim Kurulu'na seçilen Ünal GÖKMEN Başkan olarak ve Sn.ibrahim Köse'nin Üye olarak seçilmesine, 

  

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına karar verilmiştir. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn:İbarahim Köse Başkan olarak, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Rauf Mollaoğlu'nun Üye olarak, seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

  

     Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.

  

 

Kredi Hesaplama