FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleştirdiği toplantısında;

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ'nde ("Tebliğ") yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen;

- Yönetim Kurulu bünyesinde "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Denetimden Sorumlu Komite"'nin oluşturulmasına,

Tebliğ'de düzenlendiği üzere, "Kurumsal Yönetim Komitesi"'nin "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,

- Denetimden Sorumlu Komite'nin üyelerinin tamamının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmek suretiyle iki üyeden oluşmasına; Başkanlığına Sayın Cemil Müjdat Altay'ın, üyeliğe Sayın Nafiz Arıca'nın getirilmesine,

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin; başkanının Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle üç üyeden oluşmasına, Başkanlığına Sayın Nafiz Arıca'nın, üyeliklere Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tuncer Köklü ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sayın B. Burcu Nergiz 'in getirilmesine,

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin başkanının Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle iki üyeden oluşmasına; Başkanlığına Sayın Cemil Müjdat Altay'ın, üyeliğe Yönetim Kurulu üyesi Sayın Tuncer Köklü'nün getirilmesine,

karar verilmiş olup, anılan komitelerin "Çalışma Esasları" ekte sunulduğu şekilde düzenlenmiştir.

Kredi Hesaplama