FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

2022 yılı için belirlenmiş olan yeni elektrik tarife bedelleri ile sanayi faaliyetleri gösteren firmamızın ana kampüs içinde ve dışında bulunan 6 fabrika binasının (6 farklı aboneliğimizin) tamamında çatı tipi Güneş Enerji Santrali kurulumu ile elektrik tüketimimizin tamamının karşılanabilmesi ve fazla üretilen elektriğin dağıtım şirketi ile mahsuplaşma yöntemiyle gelir olarak kaydedilmesine ilişkin yatırım kararı alınmıştır. Bu doğrultuda ana kampüs içinde bulunan üçüncü fabrikamız için geçen yıl başlamış olan yatırım çalışmaları tamamlanmış ve bugün itibariyle 980 kW gücündeki Güneş Santrali Geçici Kabulüne müracaat edilmiştir.


Bu fabrikamızdaki 2021 yılı toplam elektrik tüketim tutarı 1.736.742,00 TL gerçekleşmiş olup 2022 yılında kapasite artışı ve yeni tarife bedelleri ile elektrik tüketiminin yaklaşık 4.000.000,00 TL olması, yapılan bu yatırım ile beraber elektrik giderinin tamamen sıfırlanıp artı gelir elde edilmesi ve yatırımın 2 - 2,5 yıl içerisinde kendisini amorti etmesi beklenmektedir.


Ayrıca, kendi fabrikalarımızda yapacağımız çatı tipi GES yatırımlarımızın örnek teşkil edeceği ve yeni yılda firmamızın aktif faaliyet gösterdiği elektrik santralleri kurulumunda önemli bir talep artışı olacağı öngörülmektedir.


Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımıza duyurulacaktır.


Saygılarımızla,

Kredi Hesaplama