FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2021
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin halka arz neticesinde 30.000.000.-TL'den 37.500.000.-TL'ye artırılmış olması sebebiyle, esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 7. maddesine ilişkin değişiklik 30/12/2021 tarihinde tescil olmuş, 04/01/2022 tarih 10487 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Güncel esas sözleşmemiz ekte sunulmuştur.
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7
30/12/2021
04/01/2022
10487

Kredi Hesaplama