FİNANS

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi
KIZILIRMAK MAH.DUMLUPINAR BULV NEXT LEVEL A BLOK NO.3A KAT:1 ÇANKAYA ANKARA
İnternet Adresi
https://www.pasifikgyo.com.tr/
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@pasifikgyo.com.tr
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
KIZILIRMAK MAH.DUMLUPINAR BULV NEXT LEVEL A BLOK NO.3A KAT:1 ÇANKAYA ANKARA
312 285 47 72
312 285 47 80
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu

Şirket Esas Sözleşmesi 3. maddesi?ne göre; Şirket?in amacı ve faaliyet konusu "gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek" şeklinde tanımlanmıştır.

Şirketin Süresi
SÜRESİZ
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
YILDIZ PAZAR
16.12.2021
TÜRKİYE
BORSA İSTANBUL A.Ş.
YILDIZ PAZAR
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı (%)
FATİH ERDOĞAN
66666667
TRY
24,93
ABDULKERİM FIRAT
66666667
TRY
24,92
MEHMET ERDOĞAN
66666666
TRY
24,92
HALKA ARZ EDİLEN
267500000
TRY
25,23
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu
Nama / Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Para Birimi
Payların Nominal Değeri
Para Birimi
Sermayeye Oranı (%)
İmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği
A
Nama
1
TRY
40000000
TRY
14,95
Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı
İşlem Görmüyor
B
Hamiline
1
TRY
227500000
TRY
85,05
YOKTUR
İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
İcrada Görevli Olup Olmadığı
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
FATİH ERDOĞAN
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
Makine Mühendisi
11.12.2020
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Bağımsız Üye Değil
YOK
ABDULKERİM FIRAT
Erkek
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İnşaat Mühendisi
11.12.2020
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
Bağımsız Üye Değil
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ÜYELİĞİ, KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELİĞİ
MEHMET ERDOĞAN
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
11.12.2020
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Bağımsız Üye Değil
YOK
FATİH NUSRET DUR
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Makine Mühendisi
11.12.2020
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Bağımsız Üye Değil
YOK
MEHMET ÖMÜR ÖZÜPEK
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Makine Mühendisi
25.05.2021
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Bağımsız Üye Değil
YOK
MURAT ÖZGÜMÜŞ
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Mimar
10.09.2021
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Bağımsız Üye
DENETİM KOMİTESİ BAŞKANLIĞI VE KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANLIĞI
CEM TAYFUN YILMAZ
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
İnşaat Mühendisi
10.09.2021
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Bağımsız Üye
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI BAŞKANLIĞI,DENETİM KOMİTESİ ÜYELİĞİ
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı
Şirketin Faaliyet Konusu
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi
Şirketin Sermayedeki Payı
Para Birimi
Şirketin Sermayedeki Payı (%)
Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
PASİFİK MERKEZ ADİ ORTAKLIĞI
Emalk Konut GYO ile Yanimahalle Ankara'da bulunan 124.475 m2 arsanın hasılat paylaşımı dahilinde inşaat projesinin yapılması
10000
9900
TRY
99
PASİFİK LEVENT ADİ ORTAKLIĞI
Emlak Konut GYO ile Ortaköy İstanbul'da bulunan 19.879 m2 arsanın hasılat paylaşımı dahilinde inşaat projesinin yapılması
10000
9900
TRY
99

Kredi Hesaplama