FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
Türkçe

oda_FundTotalExpenseCutoffRatioInformationAbstract|
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_MaximumFundTotalExpenseCutoffRatioDeterminedInFundRules|
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
oda_FundTotalExpenseCutoffRatioRealizedAtTheEndOfRelatedPeriod|
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,06
oda_RefundAmountIfAny|
Varsa İade Tutarı (TL)
0
oda_AmountThatPortfolioManagerReceivedInFundTotalExpenses|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
23346,63
oda_RatioOfTheAmountThatPortfolioManagerReceivedInFundTotalExpenses|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 8
oda_GrossReturnPercentage|
Brüt Getiri (%)
% 32,75
oda_FixedFeePaidToPortfolioManagementCompany|
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
23346,63
oda_TheRatioOfFixedFeePaidToPortfolioManagementCompanyPercentage|
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 10
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
2021 Toplam Gider Oran Bildirimi

Kredi Hesaplama