FİNANS

Özet Bilgi
Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
18.01.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL olarak değiştirilmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29.12.2021
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
80.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)
31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
SPK Başvuru Tarihi
29.12.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
28.01.2022
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 29.12.2021 tarihli kararı ile şirket kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000,00 TL'ya artırılmasına karar verilmişti.

Şirket Yönetim Kurulu'muz sürecin daha sağlıklı ilerlemesi için 18 Ocak 2022 tarihinde toplanarak aşağıdaki şekilde karar almıştır.

1. Sermaye Piyasası Kurulunca 80.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000-TL çıkarılmasına ve izin süremizin 2026 yılı sonuna kadar uzatılmasına,

2. Kayıtlı sermaye tavanının, Sermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 nolu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği esaslarına uygun bir şekilde esas sözleşmemizin 6. maddesinin ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesine,

3. Gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığına başvuru yapılmasına,

4. Söz konusu Esas sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

karar vermiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
18.01.2022 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf

Kredi Hesaplama