FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[VERTU]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SharesTransactionNotificationAbstract|
Pay Alım Satım Bildirimi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.12.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

29.12.2021 tarihli KAP açıklamamıza konu pay satış bildirimimiz detaylandırılarak tekrar gönderilmiştir.

Borsa İstanbul'dan pay fiyatını desteklemek amacıyla satın alınan paylardan, 29.12.2021 tarihinde Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 24,40-TL fiyattan 2.672.800-TL nominal tutarlı pay özel emirle Investco Holding A.Ş.'ye ve 585-TL nominal tutarlı pay piyasada olmak üzere toplam 2.673.385-TL nominal tutarlı pay satışı ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 29.12.2021 tarihi itibariyle %57,69 sınırına düşmüştür.

Bu yapılan toplam 2.673.385 adet pay satışı işlemiyle birlikte, 03.05.2021 tarihinde KAP'ta yayınlanan 29.03.2021 tarihli Pay Satış Bilgi Formu'na konu toplam 5.920.050 adet payın tamamının satışı 29.12.2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.

Söz konusu işlemlere ilişkin bilgiler 30.12.2021 tarihinde Investco Holding A.Ş., 31.12.2021 tarihinde MKK tarafından da ayrıca kamuya duyurulmuştur

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi
Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
29/12/2021
0
2.673.385
2.673.385
32.673.385
30.000.000
% 62,83
% 62,83
% 57,69
% 57,69

Kredi Hesaplama