FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_AnnouncementRegardingInvestmentFundsAbstract|
Fonlara İlişkin Duyuru
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 28/01/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.Fon Ünvanı                                                                                                        Fon Kodu
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.Birinci Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu                 GCT
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu GCN
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.Karma Emeklilik Yatırım Fonu                                 GCY

Kredi Hesaplama