FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.12.2021 tarih ve E-29833736- 105.01.01.01-14060 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilen Şirketimizin tahsisli sermaye artırımına olumsuz olarak verilen karara istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na itiraz edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun  vermiş olduğu bu  kararla ilgili olarak   Ankara 3. İdare Mahkemesi'nde  2022/204 E. Dosyası ile  kurul kararına iptal davası açılmıştır.

 

 

Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.

 

Saygılarımızla.

            

 

Kredi Hesaplama