FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.10.2017
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz'in güncel Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
1
15/12/1960
20/12/1960
1141
2
01/07/1966
02/08/1966
2820
3
26/06/2013
02/07/2013
8354
4
26/06/2013
02/07/2013
8354
5
12/04/2017
18/04/2017
9308
6
02/09/1991
05/09/1991
2853
7
29/08/2017
08/09/2017
9404
8
26/06/2012
02/07/2012
8102
9
05/04/2022
05/04/2022
10552
10
31/05/2010
04/06/2010
7578
11
12/04/2017
18/04/2017
9308
12
26/06/2012
02/07/2012
8102
13
29/08/2017
08/09/2017
9404
14
29/08/2017
08/09/2017
9404
15
26/06/2013
02/07/2013
8354
16
26/06/2013
02/07/2013
8354
17
26/06/2013
02/07/2013
8354
18
26/06/2013
02/07/2013
8354
19
26/06/2013
02/07/2013
8354
20
26/06/2013
02/07/2013
8354
21
26/06/2013
02/07/2013
8354
22
26/06/2013
02/07/2013
8354
23
26/06/2013
02/07/2013
8354
24
26/06/2013
02/07/2013
8354
25
26/06/2013
02/07/2013
8354
26
12/04/2017
18/04/2017
9308
GEÇİCİ MADDE 1
31/05/2010
04/06/2010
7578

Kredi Hesaplama