FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[TSGYO]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BorsaIstanbulASAnnouncementAbstract|
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TSGYO) payında 25/04/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" tedbirleri uygulanacaktır.

  

Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 24/05/2022'dir.

  

 

  

Ayrıca Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, TSGYO payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 25/04/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.

  

 

  

Yatırımcı Adı Soyadı (MKK Sicil No)

  

Caner KARAKAÇ (26419518)

  

Ekim İLGEN KARAKAÇ (23100777)

  

Serhat TUNCALP (23961180)

  

Ebru SIY (34237739)

  

Mehmet Süleyman TUNCER (39426511)

  

 

  

Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 24/05/2022'dir.

Kredi Hesaplama