FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2022 / 21.03.2022 / 28.03.2022 / 19.04.2022 / 22.04.2022
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesi Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmasından sonra 19 Nisan 2022 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiş, 22.04.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil müdürlüğünce tescil edilmiş Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 27 Nisan 2022 tarih ve 10568 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7
22/04/2022
27/04/2022
10568

Kredi Hesaplama