FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_UnconsolidatedOperatingReviewReportAbstract|
Faaliyet Raporu
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.02.2022
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

1 Ocak - 31 Mart 2022 ara hesap dönemine ait özet faaliyet raporu ekte iletilmektedir. 

Kredi Hesaplama