FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.04.2022
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
05.05.2022
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
05.05.2022 - 10571
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 2022 faaliyet dönemine ilişkin olarak 1 yıllığına şirketimizin bağımsız denetim şirketi olarak seçildiği 26.04.2022 tarihli 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 05.05.2022 tarihinde tescil edilmiştir.


Saygılarımızla,

Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.


Kredi Hesaplama