FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_CorporateComplianceReportAbstract|
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2022
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Pegasus Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) içerisinde 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararına uygun olarak 2022 yılı birinci çeyreğindeki gelişmeler doğrultusunda güncelleme yapılmıştır. 1.3.7 ve 1.3.10 sayılı ilkelerde uyum durumu sırasıyla "İlgisiz" / "Kısmen" yerine "Evet" olarak güncellenmiştir. Bunun dışında 1. ve 4. başlıkta 13 diğer ilke için açıklamalar 04.03.2022 tarihinde yayımlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu ve 31.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı doğrultusunda güncellenmiştir.


Kredi Hesaplama